Stále častěji se dnešní podniky potýkají s problémy, jako jsou nespokojenost a ztráta zákazníků, neefektivní podnikové procesy, tlak konkurence či nesprávně prováděné strategie. Je třeba začít přemýšlet o změně jako o možném řešení pro Vaše podnikání. S viditelným zefektivněním podnikových aktivit a vyškolením zaměstnanců v certifikované odborníky, Vám rádi pomůžeme prostřednictvím zaručených metod Lean Six Sigma ověřených mnohaletými zkušenostmi u nás i v zahraničí. Stačí se na nás obrátit!


PORADENSTVÍ v oblastech

 • Optimalizace procesů
 • Zavádění Lean Six Sigma ve společnosti
 • Value Stream Mapping
 • Interim Management
 • Efektivita obchodního týmu (SFE)

PROJECT EXCELLENCE

 • Facilitace KAIZEN workshopů
 • LSS mentoring
 • Identifikace projektů a prioritizace procesů


TRÉNINKY LEAN SIX SIGMA

 • Lean
 • Green Belt (DMAIC)
 • Black Belt (DMAIC)
 • Operational Excellence trénink
 • Ceník školení

CERTIFIKACE

 • příprava určena nejen pro účastníky tréninků Lean, Green Belt, Black Belt
 • Lean Six Sigma


Six Sigma

Oblast PORADENSTVÍ zahrnuje především zavedení metody Lean Six Sigma do společnosti, zajištění efektivity procesů, díky které se stávají podnikové procesy hospodárnější, pružnější a konkurenceschopnější, Interim Management pro vedení projektů v maximální kvalitě s využitím metodik DMAIC, DMADV nebo Lean. Poradíme Vám jak využit Value Stream Mapping - zjištění současného stavu podniku a následného vytvoření optimálního nastavení procesů.PROJECT EXCELLENCE obsahuje tři směry. Prvním je facilitace KAIZEN workshopů, což je metoda, která Vám výrazně pomůže akcelerovat rychlost identifikovat zlepšení a zavádění těchto procesních zlepšení v podniku. Zkušený Master Black Belt nebo Black Belt rozvíjí dovednosti a znalosti Lean Six Sigma méně zkušeného kolegy při LSS mentoringu. Z dlouhodobé strategie společnosti zákazníka, krátkodobých business plánů a jiných zdrojů a omezení vychází třetí směr - identifikace a prioritizace projektů.Oblast TRÉNINKY LEAN SIX SIGMA zahrnuje představení metody Lean Six Sigma, kde se účastníci seznámí se základními pojmy a použitím metody Lean Six Sigma na skutečných projektech. Tyto tréninky jsou plně přizpůsobeny zákazníkovým požadavkům. Tato oblast obsahuje tréninky, jako jsou Lean, Green Belt (DMAIC), Black Belt (DMAIC) a Operational excellence trénink.Oblast CERTIFIKACE LEAN SIX SIGMA Vás připraví pomocí tréninkových kurzů Lean, Green Belt a Black Belt na certifikování, to znamená, že Vám pomůžeme s přípravou na obhajobu Vašich projektů. Proces certifikování Lean Six Sigma probíhá prezentací projektu formou storyboardu buď osobně, nebo prostřednictvím telekonference.