Poradenství

Oblast poradenství - Společnost LSS Consulting se věnuje poradenství v mnoha odvětvích. Ať se jedná o finanční sektor, výrobní sektor či telekomunikace. Naše mnohaleté působení na manažerských pozicích nám dalo potřebné znalosti a zkušenosti, jež jsme nyní schopni předat svým zákazníkům. Seznámíme Vás s klíčovou metodou Six Sigma a naučíme používat její nástroje. Nastavíme podnikové procesy tak, abyste byli efektivnější a úspěšnější ve Vašem podnikání. Pro více informací kontaktujte nás na: sales@lssconsulting.eu nebo volejte na +420 296 508 530.

Zavádění programu Lean Six Sigma do společnosti zákazníka

Zavedení Lean Six Sigma představuje nejen změnu řízení společnosti od intuice směrem k faktům a datům, ale rovněž kulturní změnu pracovního prostředí zákazníka. Né každé společnosti, která se rozhodla Lean Six Sigmu zavádět, se změna kulturního prostředí doopravdy podařila. Náš tým zná hlavní úskalí.Value stream mapping

Metoda jejímž cílem je podrobně zakreslit současný stav (zmapování materiálových a informačních toků v společnosti zákazníka) toku “hodnoty” firmou, identifikovat možné příčiny zbytečného plýtvání, tyto příčiny odstranit a navrhnout stav budoucí. Na základě vizualizace dat (současný stav) se hledá nejdelší operace, která nepřináší hodnotu v toku materiálu a informací a dochází k přetvoření současného stavu na stav budoucí.


Sales force effectiveness (Efektivita obchodních týmů)

Přístup Sales Force Effectiveness může pomoci vaší společnosti řešit problémy jako například: stagnující prodejní výsledky, ztrátu tržního podílu, stagnující či klesající motivaci prodejního týmu, nedostatečnou úroveň kompetencí prodejního týmu


Optimalizace procesů Exekutorských úřadů

Optimalizací procesů exekutorských úřadů obvykle rozumíme snížení počtu stížností ze strany povinných nebo Exekutorské komory na drobné nesrovnalosti v úřadu, vyjasnění všech nezbytných kroků v procesech čímž dojde k eliminaci dublování činností a tím tedy ke snížení pracovní náročnosti procedur.


Interim Management

Pokud nemáte dostatek vyškolených Lean expertů, green beltů nebo black beltů. Nabízíme vedení projektů na klíč s použitím metodik DMAIC,DMADV nebo Lean.