Project Excellence

Project Excellence - facilitace KAIZEN workshopů, LSS Mentoring a identifikace a prioritizace projektů zákazníka. Pro více informací kontaktujte nás na: sales@lssconsulting.eu nebo volejte na +420 606 375 500.

Facilitace KAIZEN workshopů

Příprava agendy workshopu, dle zadaných cílů a očekávání (společně se zákazníkem) a materiály k efektivní práci týmu během workshopu.

Pracovní Náročnost přípravy na workshop trvá cca 3-5 dní, vlastní workshop trvá 3-5 dní. Pracovní náročnost Sledování implementace a reporting závisí na vytvořeném akčním plánu.LSS mentoring

LSS Mentoring je služba, kdy zkušený Master Black Belt nebo Black Belt rozvíjí Lean Six Sigma dovednosti a znalosti méně zkušeného kolegy jako například Green Belta nebo vyškoleného Lean Experta na reálném projektu, který Green Belt sám vede. Cílem LSS Mentoringu je minimalizovat neúspěch projektu, tedy zvýšit šanci na dosažení požadovaného cíle.


Project identification and prioritization process

Identifikace a prioritizace projektů je vnitrofiremní proces, při kterém se vychází jak z dlouhodobé strategie společnosti zákazníka, krátkodobých business plánů, tak i z jiných zdrojů (kapacita výrobních linek, počty zaměstnanců apod.)a omezení.

Spolupracuje s vedením společnosti při sběru dat a informací o klíčových iniciativách zákazníka na následující období. Organizuje Workshop, při kterém jsou projekty prioritizovány. Obvyklým výstupem je seznam klíčových projektů, včetně návrhů na jejich „team chartery“.