Tréninky LSS

Tréninky a školení - Nabízíme kurzy metodologie Lean Six Sigma připravené přímo na míru zákazníkovi tzv. All Inclusive. Jsme připraveni školit ve vašich firemních prostorách, nebo zajistit plně odpovídající školicí prostory ve Vámi určené lokalitě. Použití konkrétních nástrojů Lean Six Sigma je vysvětlováno na skutečných projektech. Pro více informací kontaktujte nás na: sales@lssconsulting.eu nebo volejte na +420 606 375 500.

Lean Six Sigma - představení (awareness training)

[LSS01]Lean Six Sigma - představení  (awareness training)Jednodenní trénink, který je představením základních pojmů spojených s metodikou Lean Six Sigma. Trénink je určen pro všechny úrovně řízení společnosti. Uvede do problematiky a je dobrým výchozím bodem pro další tréninky v uvedené problematice.Lean

Jedná se o 3 denní trénink. Proběhne představení nástrojů a technik LEAN jako například 5S, Value Stream Mapping, Kanban, Poka-Yoke a jejich využití na praktických příkladech. Absolvent tréninku pochopí filozofii, bude efektivněji pracovat v zlepšovatelských týmech a v případě coachingu zkušeným Master Black Beltem bude moci sám vést menší zlepšovatelský tým.


Green Belt (DMAIC)

2x5 denní trénink. Představení celé metodologie DMAIC. Práce s daty, úvod do statistické analýzy dat. Absolvent tréninku je připraven vést zlepšovatelský projektový tým, prezentovat projektové milníky managementu a je orientován na dosažení měřitelných cílů projektu.


Black Belt (DMAIC)

3x5 denní trénink. Představení celé metodologie DMAIC. Práce s daty, statistická analýza dat. Absolvent tréninku je připraven fungovat jako interní zlepšovatel a projektový manažer společnosti.


Operational excellence trénink

Dle potřeb zákazníka připravíme trénink v oblasti Lean Six sigma požadované délky. Master Black Belt nebo Black Belt provede trénink v požadované termíny a lokalitě vyhovující zákazníkovi. Trénink rovněž vyhodnotíme a zpětnou vazbu jak na obsah tak trenéra předáme zákazníkovi


Ceník školení

Ceník otevřených školení