verze pro tisk

Black Belt (DMAIC)

3x5 denní trénink. Představení celé metodologie DMAIC. Práce s daty, statistická analýza dat. Absolvent tréninku je připraven fungovat jako interní zlepšovatel a projektový manažer společnosti.

Co trénink obsahuje:

Představení metodologie DMAIC a jejich 5 fází Define, Measure, Analyze, Improve a Control.

  • vysvětlení nástrojů Lean Six Sigma jako například Team Charter, CTQ, QFD, FMEA, Fish Bone diagram, Pareto analýza, Analýza měřícího systému, Procesní Analýza, Grafická analýza, Mistake Proofing a Kontrolní diagramy
  • práce s statistickým a simulačním software
  • aplikace nástrojů na skutečných příkladech z praxe
  • práce s daty, úvod do statistické analýzy dat (data spojitá, diskrétní), testování statistických hypotéz, regresní analýza a klasický lineární regresní model, simulační metody, Screening DOE, Faktoriální DOE
  • techniky Change managementu
  • absolvent tréninku bude připraven vést zlepšovatelský projektový tým, prezentovat projektové milníky top managementu firmy zákazníka a je orientován na dosažení měřitelných cílů projektu
  • absolvent po absolvování získává osvědčení o absolvování kurzu

Délka kurzu: 3 x 5 dní

Kalendář akcí | Ceník školení

Objednávka kurzu

Poslat zprávu
Jméno: !
Váš email: !
Ulice a ČP: !
Město, PSČ: !
Předmět dotazu: !
Dotaz:

[Nahoru ↑]